พระประจำวันเกิด

 

ศูนย์พระพระประจำวันเกิดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
พระประจำวันเกิด ออกแบบอย่างปราณีตถูกต้องตามพุทธลักษณะ
        มีให้เลือกมากมายทุกแบบทุกปางรวมทั้งที่ไม่ได้ลงในเว็บไซต์ สถานที่จอดรถสะดวกกว้างขวาง บริการจัดส่งในประเทศและต่างประเทศ
        อานิสงส์ของการถวายพระพุทธรูป : การถวายพระพุทธรูปจัดว่าเป็น พุทธบูชา เป็นการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า ด้วยอำนาจพุทธบูชาทำให้มีรัศมีกายสว่างไสวมาก
ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า “พุทธะปูชา มะหาเตชะวันโต” แปลว่า “การบูชาพระพุทธเจ้ามีเดชอำนาจมาก”

 

 

หมวดพระประจำวันเกิด
* หมายเหตุ : สินค้ามีทุกขนาด ทุกปาง ทุกวัสดุ ตั้งแต่ หน้าตัก 5 นิ้ว ถึง 15 นิ้ว หรือมากกว่า
หากต้องการสินค้านอกเหนือจากรายการ ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ โทร. 0-2865-3999
พระประจำวันเกิด
วันอาทิตย์
ปางถวายเนตร
ขัดเงา
หน้าตัก 5 9 12 15
20 39 59 90 109 นิ้ว
พระประจำวันเกิด
วันอาทิตย์
ปางถวายเนตร
พ่นทอง
หน้าตัก 5 9 12 15
20 39 59 90 109 นิ้ว
พระประจำวันเกิด
วันอาทิตย์
ปางถวายเนตร
เรซิ่น
หน้าตัก 5 9 12 15
20 39 59 90 109 นิ้ว
พระประจำวันเกิด
วันอาทิตย์
ปางถวายเนตร
ขัดเงา
หน้าตัก 5 9 12 15
20 39 59 90 109 นิ้ว
พระประจำวันเกิด
วันอาทิตย์
ปางถวายเนตร
พ่นทอง
หน้าตัก 5 9 12 15
20 39 59 90 109 นิ้ว
พระประจำวันเกิด
วันจันทร์
ปางห้ามญาติ
พ่นทอง
หน้าตัก 5 9 12 15
20 39 59 90 109 นิ้ว
พระประจำวันเกิด
วันจันทร์
ปางห้ามญาติ
เรซิ่น
หน้าตัก 5 9 12 15
20 39 59 90 109 นิ้ว
พระประจำวันเกิด
วันจันทร์
ปางห้ามญาติ
ขัดเงา
หน้าตัก 5 9 12 15
20 39 59 90 109 นิ้ว

 

 

 

 

 

หมวดสินค้าที่เกี่ยวข้อง

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล

ID : sattha.line