โลโก้ห้างสรรพสินค้าสังฆภัณฑ์
ห้างสรรพสินค้าสังฆภัณฑ์ แห่งแรกของชาวพุทธ
ศูนย์จำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์ และของใช้ทำบุญทุกชนิด
สั่งซื้อสินค้าและบริการ
  เหตุผลที่เลือกเรา 1.สินค้าจัดเป็นหมวดหมู่ชัดเจน 2.จอดรถสะดวก 3.บริการบัตรเครดิต 4.ติดป้ายราคาได้มาตรฐาน
สินค้า บริการ สินค้าใหม่ เกี่ยวกับเรา ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
                 
พระพุทธรูป พระประธาน   เครื่องบวช กฐิน   สังฆทาน ไทยธรรม   ผ้าไตรจีวร โต๊ะหมู่บูชา  
พระพุทธรูป พระประธาน   เครื่องบวช เครื่องกฐิน   ชุดสังฆทาน ไทยธรรม   ชุดอัฐบริขาร, ผ้าไตรจีวร โต๊ะหมู่บูชา ธรรมมาสน์  
 
สินค้าหลัก
 
พระพุทธรูป
พระประจำวัน
พระแก้วมรกต
พระรูปเหมือนต่างๆ
องค์เทพต่างๆ 
 
เครื่องบวช 
เครื่องกฐิน ผ้าป่า
ชุดสังฆทานไทยธรรม
ผ้าไตรจีวร สบงอังสะ
ย่ามผ้าไหม, ตาลปัตร
ชุดขาวปฏิบัติธรรม
CD-หนังสือธรรมะ
 
โต๊ะหมู่บูชา
โต๊ะซัด โต๊ะแต่งงาน
เครื่องมุก
ธรรมาสน์
บุษบก
ตู้บริจาค
ตู้ะพระไตรปิฎก
อาสนะ
เรือพระที่นั่งจำลอง
ตราตั้งพัดยศ ตู้พัดยศ
ตู้กระจกครอบพระ
หิ้งพระ แท่นวางพระ
ระฆัง ฆ้อง กลอง
พานโต๊ก พานลาว
 
เครื่องทองเหลือง
คริสตัล
เบญจรงค์
เซรา มิค,แก้ว
เจดีย์บรรจุพระธาตุ
พานพุ่ม,พานบายศรี
ฉัตร 7 ชั้น 9 ชั้น
ธงต่างๆ
อุปกรณ์การ ศึกษาพระ
ธูป,ธูปหอม,ธูปไร้ควร
เทียน,เทียนหอม
เทียนพรรษา
 
วัตถุมงคล
กล่องพระ
ศาลพระพรหมฯ
ศาลพระภูมิ
ศาลตายาย
เครื่องตั้งศาล
เครื่องศาลจีน
เครื่องครัวใช้ในวัด
เครื่องใช้งานศพ
ของชำร่วยของที่ระลึก
เบ็ดเตล็ด
 
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
.
ประมวลภาพกิจกรรมห้างสังฆภัณฑ์
 
ชมภาพยนต์โฆษณาห้างสังฆภัณฑ์
 
 
 
 
 

 
 
 

การจัดโต๊ะหมู่บูชา

การจัดโต๊ะหมู่บูชา เป็นวัฒนธรรมที่มีมาช้านาน นับเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยอย่างหนึ่ง ในการนำเอาภูมิปัญญามาประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ ให้สวยงาม เพื่อเป็นพุทธบูชา อย่างไรก็ดี
ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่า การจัดโต๊ะหมู่บูชานั้น มีมาตั้งแต่ยุคสมัยใด ในปัจจุบัน การจัดโต๊ะหมู่บูชา ใช้ในพิธีต่าง ๆ เช่น การทำบุญ ฟังเทศน์ พิธีถวายพระพร ตั้งรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือพระบรมราชินีนาถ กล่าวได้ว่า การจัดโต๊ะหมู่บูชาใช้ในพิธีที่เกี่ยวข้องกับพิธีสงฆ์ ทั้งในพระราชพิธี รัฐพิธี หรือ ราษฎร์พิธี ทั้งในงานมงคลและงานอวมงคล

ในการตั้งโต๊ะหมู่บูชานิยมประดิษฐานพระพุทธรูปไว้สูงสุดกว่าสิ่งอื่น ๆ ในโต๊ะ เพื่อเป็นประธานแทนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมด้วยเครื่องบูชาตามคตินิยมของชาวพุทธ ซึ่งเป็นประเพณีสืบต่อมาจากสมัยพุทธกาล เมื่อจะบำเพ็ญกุศลก็จะนิยมนิมนต์พระพุทธเจ้าเป็นประมุขในงานนั้น ๆ เพื่อให้พร้อมด้วยพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

เครื่องบูชาที่นิยมตั้งบนโต๊ะหมู่บูชาโดยทั่วไปนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ธูป ๓ ดอก เทียน ๒ เล่ม และดอกไม้ การจุดธูป ๓ ดอก เป็นการบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้า ๓ ประการคือ ๑. บูชาพระปัญญาคุณ ๒. บูชาพระวิสุทธิคุณ ๓. บูชาพระมหากรุณาธิคุณ ส่วนเทียน ๒ เล่มนั้น มีความหมายต่างกัน คือ เล่มที่อยู่ด้านขวาของพระพุทธรูป หรือ ด้านซ้ายของผู้จุดเทียน หมายถึง พระธรรม ส่วนเล่มที่อยู่ด้านซ้ายของพระพุทธรูป หรือ ด้านขวาของผู้จุดเทียน หมายถึง พระวินัย เครื่องบูชาอื่น ๆ คือ พานพุ่ม หรือ พานดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระถางธูป เชิงเทียน โดยมีจำนวนมาก น้อย แตกต่างกันไปตามจำนวนของโต๊ะหมู่ที่ใช้

สำหรับโต๊ะหมู่ก็มีจำนวนโต๊ะต่อหมู่ที่แตกต่างกันคือ โต๊ะถวายพระพร, โต๊ะหมู่สัมนา,2 โต๊ะหมู่พิธีส่วนตัว, โต๊ะหมู่ ๓, โต๊ะหมู่ ๔3, โต๊ะหมู่ ๕4, หมู่ ๖5, หมู่ ๗6, หมู่ ๙7, หมู่ ๑๒, หมู่ ๑๔, หมู่ ๑๕8

ปัจจุบัน นิยมใช้เฉพาะ โต๊ะหมู่ ๕, โต๊ะหมู่ ๗ และโต๊ะหมู่ ๙ โดยโต๊ะหมู่ ๕ นิยมใช้ในพื้นที่จำกัด ส่วนโต๊ะหมู่ ๗ และโต๊ะหมู่ ๙ มักจะใช้ในพิธีที่สำคัญ และมีพื้นที่กว้างพอสมควร สำหรับโต๊ะหมู่ขนาดใหญ่กว่านั้น เช่น โต๊ะหมู่ ๑๒, โต๊ะหมู่ ๑๔ และโต๊ะหมู่ ๑๕ นิยมใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

การจัดวางเครื่องบูชาบนโต๊ะหมู่บูชา ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ เพราะเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อสิ่งสูงสุด คือ พระรัตนตรัย ดังนั้น จึงใช้ความสามารถเชิงศิลปะด้านต่าง ๆ เพื่อให้การจัดดอกไม้ การตกแต่งโต๊ะ ให้เกิดสุนทรียภาพสูงสุด

วิธีการจัดโต๊ะหมู่บูชาที่ควรทราบมีดังนี้

๑. โต๊ะหมู่บูชา ต้องตั้งอยู่ด้านขวามือของพระสงฆ์ ซึ่งเป็นประธานในพิธีเสมอ และควรหันหน้าโต๊ะหมู่ไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือ

๒. โต๊ะตัวแรกที่สูงที่สุดตรงกลาง ประดิษฐานพระพุทธ ส่วนแจกัน พานดอกไม้ เชิงเทียน กระถางธูป ให้วางโต๊ะตัวอื่นลดหลั่นลงมาและควรวางให้ถูกที่ครบตามจำนวน เช่น หมู่ ๕ ใช้แจกัน ๑ คู่ พานดอกไม้ ๑ พาน ถ้าหมู่ ๗ หมู่ ๙ ก็เพิ่มแจกันและพานดอกไม้ ดูให้พอเหมาะกับโต๊ะหมู่ คือ เชิงเทียน ๑ คู่ และกระถางธูป ๑ กระถาง

๓. ธูป นิยมใช้ ๓ ดอก ปลายจุ่มน้ำมันก๊าซหรือเบนซิน เพื่อให้จุดติดง่าย เทียนใช้ ๑ คู่ ให้ได้ขนาดกับเชิงเทียน และชนวนของโต๊ะหมู่ด้วย ดอกไม้ควรเลือกดอกไม้สดมาประดับ ไม่ควรใช้ดอกไม้แห้งหรือดอกไม้พลาสติก

๔. ถ้าเป็นห้องประชุมอบรมโต๊ะหมู่บูชาต้องอยู่ด้านหน้าของผู้เข้าประชุมและมีธง ชาติด้านขวาของพระบรมฉายาลักษณ์ตั้งไว้ด้านซ้ายของโต๊ะหมู่บูชานั้นด้วย

๕. เทียนชนวน สำหรับใช้จุดเทียนและธูปที่ใช้บูชา ควรดูไส้เทียนให้เรียบร้อย เวลาใช้จะได้ไม่มีปัญหา ด้ามเทียนชนวนควรให้มีขนาดยาวพอดีกับความสูงต่ำของโต๊ะหมู่ด้วย

๖. หมอนกราบตรงหน้าโต๊ะหมู่บูชาควรปูเสื่อหรือพรม และมีหมอนกราบ ไม่ควรใช้ พระแท่นทรงกราบ การจัดโต๊ะหมู่บางประเภท การตั้งโต๊ะหมู่ถวายพระพรหรือรับเสด็จ ปัจจุบันหน่วยงานราชการ วัด และเอกชน นิยมตั้งโต๊ะถวายพระพรหรือรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือพระบรมราชินีนาถในวโรกาสสำคัญๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น โดยมีหลักในการจัดดังนี้ ๑. เครื่องสักการะมี แจกัน พุ่มดอกไม้ เทียนแพ และกรวยดอกไม้ (ไม่นิยมใช้เชิงเทียนและกระถางธูป) โดยวางกรวยดอกไม้ไว้บนเทียนแพ แล้วตั้งเทียนแพไว้ที่โต๊ะหมู่บูชาตัวต่ำสุด หากจัดในพิธีที่เชิญแขกมาในงานด้วย มิให้ตั้งเครื่องสักการะไว้ต่ำกว่าที่นั่งของแขกในพิธี ๒. ปริมาณเครื่องสักการะจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าจะใช้โต๊ะหมู่ชนิดใด และความสวยงามโดยไม่ให้ทึบหรือโปร่งเกินไป ประการสำคัญคือ
ไม่ต้องตั้งพระพุทธรูป โดยตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ที่โต๊ะหมู่ตัวสูงที่สุด

การจัดโต๊ะหมู่บูชาในบางพิธีของราชการ การจัดโต๊ะหมู่บูชาในพิธีบางพิธีของทางราชการ เช่น การประชุม อบรม สัมมนา เป็นต้นที่มิใช่พิธีเกี่ยวกับนานาชาติและการประชุมปกติของคณะกรรมการ นิยมตั้งธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับโต๊ะหมู่บูชาเพื่อให้ครบทั้ง ๓ สถาบันคือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
มีหลักในการจัดคือ ตั้งโต๊ะหมู่บูชาไว้ตรงกลาง ตั้งธงชาติไว้ทางด้านขวาของโต๊ะหมู่ และตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมฉายาทิสลักษณ์ ไว้ทางด้านซ้ายของโต๊ะหมู่
โต๊ะบูชาชุดหมู่ ๔ สมัยรัตนโกสินทร์ โต๊ะหมู่ ๔ มี ๒ ประเภท คือ แบบธรรมดา และแบบโต๊ะซัด (โต๊ะปีกหรือโต๊ะเคียง) โต๊ะซัดเป็นชื่อเรียกโต๊ะหมู่ ๔ ที่จัดตั้งโดยทแยงมุมโต๊ะออก
ตั้งเครื่องบูชาและพระพุทธรูปทแยงตามมุมโต๊ะ หรือตั้งบริเวณมุมของห้อง โดยทแยงกับมุมห้องด้านตรงข้าม หากนำไปตั้งไว้ข้างโต๊ะหมู่ใหญ่ข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้ง ๒ ข้าง จะเรียกว่า โต๊ะปีก หรือ โต๊ะเคียง ซึ่งหมายถึง โต๊ะปีกของโต๊ะหมู่ใหญ่ หรือโต๊ะที่ตั้งเคียงคู่กับโต๊ะหมู่ ๗ โต๊ะหมู่ ๔ ประกอบด้วยเครื่องบูชา ดังนี้ กระถางธูป ๑ กระถาง เชิงเทียน ๑ คู่ (แบบธรรมดาใช้ ๓ คู่)
พานดอกไม้ ๒ พาน แจกัน ๑ แจกัน (แบบธรรมดาใช้ ๒ คู่)
การจัดเครื่องทองน้อย9 เครื่องทองน้อย เป็นเครื่องบูชาชนิดหนึ่ง สำหรับพระเจ้าแผ่นดิน ทรงใช้บูชาเฉพาะวัตถุ เช่น พระบรมอัฐิ เป็นต้น ประกอบด้วยเชิงเทียน ๑ ที่ เชิงธูป ๑ เชิง สำหรับปักธูปไม้ระกำ กรวยปักดอกไม้ ๓ กรวย ตั้งในพานทองลงยาราชาวดี หรือ พานรอง โดยมีวิธีตั้งคือ หากบูชาศพให้หันธูปเทียนมาทางผู้บูชา หากต้องการให้ศพบูชาพระ ให้หันธูปเทียนไปทางศพ

ในปัจจุบัน ในช่วงสัปดาห์วิสาขบูชา จะจัดให้มีการประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชาที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นพุทธบูชา และสืบทอดเอกลักษณ์ของไทย

source: งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงวัฒนธรรม www.culture.go.th

หมวดสินค้าเครื่องไม้ เครื่องมุกต่างๆ
   
 
 

     
 
องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา        
พระพุทธศาสนา ธรรมะเพื่อชีวิต วันสำคัญทางศาสนา ศาสนพิธี อานิสงส์การทำบุญ บทความธรรมะสร้างกำลังใจ
 
กลับขึ้นด้านบน : หน้าหลัก | สินค้า | บริการ | สินค้าใหม่ | เกี่ยวกับเรา | ข่าวสารกิจกรรม | ติดต่อเรา | รับสมัครงาน | เว็บบอร์ด |
 
บริษัท สังฆภัณฑ์ จำกัด 165 ถ.บางแวก-จรัญสนิทวงศ์ 13(ฝั่งถนนกาญจนาภิเษก) แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 10160
โทร.0-2865-3999, แฟกซ์ 02-449-5459 E-mail: webmaster@sangkapan.com, sangkapan2010@hotmail.com