พานพุ่ม พานบายศรี บายศรีปากชามสินค้าตามเทศกาล


พานพุ่มผ้าช่อแก้ว ตราสัญลักษณ์ สธ.

เพื่อใช้ในพิธีเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 60 พรรษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกอบพานพุ่มอลูมีเนียม และพานพุ่มพลาสติก

ประดับดอกไม้ดินเหนียว ช่ออุบะดอกรัก ขนาด 5 - 9 นิ้ว
        "บูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด แสงแห่งศรัทธาได้คำนึงถึงมงคลข้อนี้จึงเลือกสรรเครื่องสักการบูชาที่แสดงถึงความเคารพบูชาอย่างสูงสุด เพื่อน้อมสักการบูชาคุณพระรัตนตรัย องค์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ครูบาอาจารย์ และบรรพบุรุษที่เคารพบูชา"มงคลที่ ๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา

ต้นไม้เมื่อยังเล็กเป็นต้นกล้าอยู่
จำเป็นต้องมีหลักค้ำประคองไว้
ป้องกันไม่ให้ล้มรากขาดตายเสียก่อนฉันใด
ผู้ที่หวังความเจริญก้าวหน้า ก็จำเป็นต้องบูชาบุคคลที่ควรบูชา
ไว้เป็นตัวอย่างการดำเนินชีวิตที่ถูก
เป็นหลักใจ ป้องกันความเห็นผิดและอกุศลกรรมต่างๆ
มิให้ย้อนกลับกำเริบขึ้นมาอีกฉันนั้นรายการสินค้า

พานบายศรี

บายศรีพรหมคว่ำหงาย

......................................

บายศรีพรหม

......................................

บายศรีปากชามเล็กคละสี

......................................

บายศรีปากชามใหญ่คละสี

......................................


บายศรีปากชาม

......................................

บายศรีพรหม

......................................

พานขัน 5

......................................

บายศรีเทพ

......................................


บายศรีปากชามผ้าใหญ่
พลาสติก

......................................

บายศรีปากชามเล็กคละสี

......................................

บายศรีพรหม

......................................

บายศรีพรหม 10 ซม.

......................................


แพขมา

พาน + แพขมาดอกข่า

......................................

แพขมาดอกข่าร้อยอุบะ

......................................

แพขมาทรงเครื่อง

......................................

แพขมาทรงเครื่อง

......................................


แพขมาทรงเครื่อง 4 นิ้ว

......................................

แพขมาทรงเครื่อง

......................................

แพขมาทรงเครื่อง

......................................

แพขมาทรงเครื่อง 4 นิ้ว

......................................


แพขมาทรงเครื่อง

......................................

แพขมาทรงเครื่อง

......................................

พานขอขมามาลัย

......................................

แพขมาทรงเครื่อง

......................................


พานพุ่ม

พาพนุ่มมะลิ 5 นิ้ว

......................................

พานพุ่มมะลิ 5 นิ้ว

......................................

พานพุ่มมะลิแต่งริบบิ้น

......................................

พานพุ่มผ้ายอดตุ้ม

......................................


พานพุ่ม ภปร

......................................

พานต้นเทียน 20 ซม.

......................................

พานแว่นฟ้ามุก

......................................

ชุดต้นเทียนโถข้าว

......................................


พานพุ่มเลี่ยมยอดตุ้ม

......................................

พานทองน้อยแต่งพาน
18 ซม.

......................................

พานพุ่มผ้ายอดฉัตร

......................................

ชุดพานต้นเทียน 16 ซม.

......................................


พานพุ่มเลี่ยมยอดฉัตร

......................................

พานพุ่มบานไม่รู้โรย 6 คู่

......................................

กรวยอุปฌาผ้าจีบหม้อ
เบอร์ 24

......................................

พาน + พุ่มมะลิ 6 นิ้ว

......................................


พานพุ่มเลี่ยม 8 นิ้ว

......................................

พานพุ่ม ภปร 7 นิ้ว

......................................

พานพุ่ม ภปร

......................................

พานพุ่มมะลิ 5 นิ้ว

......................................


พุ่มผ้า เงินทอง 10 นิ้ว

......................................

กรวยอุปฌาจีบหม้อ
เบอร์ 22

......................................

พานพุ่มดอกบานไม่รู้โรย

......................................

พานพุ่มบัว 8 นิ้ว พลาสติก

......................................


พานพุ่มผ้ายอดฉัตร

......................................

ชุดเครื่องทองน้อย

......................................

ชุดเครื่องทองน้อย

......................................

ชุดพานทองน้อย

......................................


ชุดพานทองน้อย

......................................

พุ่มผ้ากลีบกุหราบทรงเครื่อง

......................................

พานพุ่มดอกมะลิ

......................................

พานพุ่มดอกรัก

......................................


พานพุ่มผ้าเงินทองแต่งพาน

......................................

พานพุ่มผ้าเงินทอง

......................................

พานพุ่มดอกมะลิ

......................................

พานพุ่มดอกมะลิ

......................................


พานพุ่มดอกบานไม่รู้โรย

......................................

พานพุ่มดอกบานไม่รู้โรย

......................................

พานพุ่มดอกมะลิ

......................................

พานพุ่มเลี่ยมทอง

......................................


พานพุ่มดอกมะลิ

......................................

พานพุ่มดอกมะลิ

......................................

พานพุ่มกลีบบัวทอง

......................................

พานพุ่มกลีบผกาทอง

......................................


ชุดพานทองน้อย
แต่งกลีบพัดชมพู

......................................

ชุดต้นเทียนกระติกน้ำ
พลาสติก 15 นิ้ว

......................................

ชุดต้นเทียนกระติกน้ำ
พลาสติก 19 นิ้ว

......................................

ชุดต้นเทียนกระติกน้ำร้อน
ดอกชบา

......................................


ชุดต้นเทียนหม้อไฟ 22 ซม.

......................................


อื่นๆ

ชุดกรวยอุปัชฌาย์
กลีบพัด

......................................

ขันน้ำพานรองบัว
สัตตบงกช

......................................

ชุดกรวยอุปัชฌาย์
กลีบบัว

......................................

ดอกบัวประดิษฐ์

......................................


ต้นโพธิ์ทอง

......................................

ต้นโพธิ์เงิน-ทอง

......................................

ครอบไตรดอกกุหลาบ

......................................

ครอบไตรดอกบัว

......................................


ครอบไตรดอกเบญจมาศ
ผสมลินลี่

......................................

ครอบไตรดอกบัว

......................................

ครอบไตรดอกบัว

......................................


ติดต่อสอบถามข้อมูล

ID : sattha.line