ร่วมงานกับแสงแห่งศรัทธา

 

 ตำแหน่งที่รับสมัคร (หลายอัตรา)

1.Web Programmer2ตำแหน่ง
2. Online Marketing 2ตำแหน่ง
3. บัญชี 2ตำแหน่ง
4. Sale AE 2ตำแหน่ง
5. เจ้าหน้าที่ ศาสนพิธี(Event) 2ตำแหน่ง
6. เจ้าหน้าที่งานทั่วไป(ไม่จำกัดวุฒิ) 2ตำแหน่ง

โทร. 0-2865-3999