โครงการสะพานบุญ

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่

สู่วัดขาดแคลนและยากจนทั่วประเทศ กับโครงการสะพานบุญ
ด้วยการถวาย พระพุทธรูป พระประธาน ของใช้พระสงฆ์
และยารักษาโรค เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบทอดสู่อนุชนสำหรับท่านที่มีจิตศรัทธา ต้องการที่จะทำบุญ และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
ให้เจริญรุ่งเรืองอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป แต่ไม่มีเวลา และไม่รู้ว่าี่ วัดต่างๆทั่วประเทศ ขาดแคลนอะไรบ้าง (ยกเว้นวัดในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งมีครบสมบูรณ์ทุกอย่าง) ห้างสรรพสินค้าสังฆภัณฑ์ในฐานะ ที่เป็นองค์กรของชาวพุทธ ขออาสาเป็นสะพานบุญ สืบค้นหาข้อมูลสอบถามหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดต่างๆ ว่าที่วัดขาดแคลนอะไรบ้างท่านก็แจ้งความประสงค์ มาที่ห้างสรรพสินค้า สังฆภัณฑ์ (เป็นลายลักษณ์อักษร) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ได้บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ตามกำลังศรัทธา นี้คือที่มา ของ "โครงการสะพานบุญ"
อัพเดทล่าสุด วันที่ 5 มีนาคม 2558

1. สำนักสงฆ์ป่าบ้านกล้วย หมู่ 7 ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม
พระอาจารย์อุด ปภัสสโร
– ถวายพระพุทธรูป
– สร้างศาลาการเปรียญปฏิบัติธรรม
– สรา้งห้องน้ำ ที่ล้างบาตร
2. สำนักสงฆ์ภูน้อย บ้านดงบาก อ.โนนสังข์ จ.หนองบัวลำภู
พระอาจารย์บอย
– ขอหลังคามุงศาลา
– ถวายพระพุทธรูป
– และอื่น ๆ ตามศรัทธา
3. วัดใหม่สำราญรมย์ อ.นาตาล จ. อุบลราชธานี
พระครูโกวิทธรรมวิมล(ฉวี)
– ต้องการบูรณะอุโบสถ
– เจ้าภาพผ้าป่า
– เจ้าภาพกฐิน
– โต๊ะหมู่บูชา 12×10
– ตู้พระไตรปิฎก+หนังสือ
– ธรรมมาศ
4. วัดหนองตะเคียนบอน ต.หนองตะเคียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
คุณสมโภชน์ เรืองแก้ว
– ต้องการสร้างสร้างอุโบสถ
5. วัดขี้เหล็ก อ.ขี้เหล็ก จ. อุบลราชธานี
พระครูจารุรัตนคุณ
– ตู้พระไตรปิฎก+หนังสือ
– พระแก้วมรกต 30นิ้ว
– ธรรมมาศ
6. วัดโพธิ์งาม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
พระอาจารย์สมหวัง
- ระฆังลงหิน 7
7. วัดเขาโจดเวการาม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
เจ้าอาวาส
- ตู้พระไตรปิฏก+หนังสือ
8. วัดหนองม่วง อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
เจ้าอาวาส
– ระฆัง
– โต๊ะหมู่บูชา
9. วัดสว่างปุญญาวาส อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
เจ้าอาวาส
– บุษบก
– โต๊ะหมู่บูชาไม้ฝังมุก หน้า 9
11. วัดเก่าหนองสิม อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
- พระปางสมาธิ ปางประธานพร 50หรือ60 นิ้ว
 
12. วัดเก่าหนองสิม อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
พระครูเกษมคุณากร
– พระประจำวันศุกร์
– พระปางลีลา 20นิ้ว
13. วัดปากลี ต.จริม อ. ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
พระอาจารย์ระพิน
– สร้างพระวิหาร
14. วัดเหล่ายอด อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ
- พระประธานในเจดีย์ ปางสมาธิ ขนาด 60 นิ้ว
15. วัดป่าเขาน้อย ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
– พระประธาน 50-60นิ้ว ประดิษฐานไว้ในศาลา
– โต๊ะหมู่บูชา
– อื่น ๆ ในศาลา
16. วัดสันติธรรม ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
– ต้องการช้อนสแตนเลส
– กระบวยตักแกง
– จาน
– ถ้วยซุปเปอร์แวร์
– โต๊ะหมู่ชุดเล็ก
17. วัดหนองบัว อ.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
– โต๊ะหมู่ 9 จำนวน 3ชุด
– จาน ถ้วย แก้ว ซุปเปอร์แวร์
– ช้อนสแตนเลส
– หม้อเบอร์ 50 จำนวน10 ใบ
– หม้อหุ้งข้าวไฟฟ้าขนาด 5 ลิตรจำนวน 5 ใบ
– ถังน้ำแข็งขนาดบรรจุ 100 ลิตร จำนวน 5 ถัง
– พรมปูพื้นกว้าง 10 เมตร ยาว 35 เมตร โซฟารับแขก 3 ชุด
– เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด
– อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟเบอร์ 25 ยาว 200 เมตร
18. สำนักสงฆ์สิริพันนคร บ้านโคกหิน ต.สระกรวด จ.เพชรบูรณ์์
– คูลเลอร์น้ำใหญ่ 5ใบ
– หม้อแขกเบอร์ 40 จำนวน 5 ใบ
19. วัดแม่อ้อใน ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
– พระประจำวันขนาด 20 นิ้ว ตั้งแต่วันอาทิตย์ ถึงวันเสาร์เป็นจำนวน 9 องค์
– สร้างกุฏิพระกรรมฐาน 3 หลังๆละ 80,000 บาท
20. วัดไชยมงคลสามัคคีธรรม บ้านนาเจริญ ต.คำนาดี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
– ระฆัง 9 ใบ
21. วัดตะเข้(โคกพระเถร) แขวงบางระมาด  เขตตลิ่งชัน กทม.
พระครูปริยัติยาภิวัฒน์
– ตู้พระไตรปิฎกพร้อมหนังสือ
โต๊ะหมู่  9x9
22. วัดป่าเรไลย์  ต.เปื่อยใหญ่ อ.โนนศิลา  จ.ขอนแก่น
– พระแก้วมรกต  30 นิ้ว  เพื่อประดิษฐานศาลาการเปรียญ
 
23. วัดนาติ้ว บ้านโคกสูง ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร
– ระฆัง
– ธรรมมาศ
– สร้างโบสถ์
 
24. วัดห้วยอ้อย ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิษถ์
– ธรรมมาศ
 
25. สำนักสงฆ์ภูย่าทา อ.เมือง จ.เลย
– พระพุทธชินราชขนาด 50 นิ้ว
– รับบริจาคเงินสร้างห้องน้ำ
– แท็งค์น้ำ
 
26. วัดหล้าเหนือ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิษถ์ พระครูวัจธรรมโชติ
– พระพุทธชินราช ขนาด 59 นิ้ว ทองเหลือง ไว้ศาลาการเปรียญ
 
27. วัดป่าจิก จ.ร้อยเอ็ด
– ต้องการมณฑป ขนาด 2 เมตร เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
 

 

 


อัพเดทล่าสุด วันที่ 5 มีนาคม 2558


ต้องการร่วมโครงการสะพานบุญ หรือสอบถามรายละเอียด
โทร. 0-2865-3999 ห้างสังฆภัณฑ์แสงแห่งศรัทธาข่าวกิจกรรมภาพโครงการสะพานบุญ อิ่มบุญอิ่มศรัทธาเข้าพรรษามหามงคล
วัดกัลยาณธัมโม ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ตัวแทนอำนวยบุญของบริษัทแสงแห่งศรัทธาเดินทางไปกราบสรีระ หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม วัดกัลยาณธัมโม (วัดโชคไพศาล) ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ที่วัดกำลังจัดงานบำเพ็ญกุศลหลวงตาแตงอ่อน คณะแสงแห่งศรัทธาทำบุญถวายผ้าไตรแด่หลวงตาแตงอ่อน ถวายข้าวสาร ยา อาหารแห้ง ของใช้ต่าง ๆ เทียนพรรษา ถวายปัจจัยร่วมงานบำเพ็ญกุศล และร่วมบุญสร้างพระมหาเจดีย์ พร้อมทั้งถวายหนังสือและพระบรมสารีริกธาตุ พระบรมธาตุเจดีย์วัดป่าโนนชาด ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

คณะเดินทางไปถวายจตุปัจจัยและเทียนพรรษาที่วัดป่าเมตตาศิริธรรม ในโครงการอิ่มบุญฯ เป็นวัดป่าที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ และยังขาดแคลนอีกมากมาย มีเพียงศาลาที่ใช้ในการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมของคนในหมู่บ้าน การเดินทางค่อนข้างลำบากถนนยังเป็นดินแดง ท่านสามารถร่วมบุญสร้างศาสนาสถานได้ โทร 0 2865 3999วัดป่าเมตตาศิริธรรม บ้านหนองแวง อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

คณะเดินทางไปถวายจตุปัจจัยและเทียนพรรษาที่วัดป่าเมตตาศิริธรรม ในโครงการอิ่มบุญฯ เป็นวัดป่าที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ และยังขาดแคลนอีกมากมาย มีเพียงศาลาที่ใช้ในการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมของคนในหมู่บ้าน การเดินทางค่อนข้างลำบากถนนยังเป็นดินแดง ท่านสามารถร่วมบุญสร้างศาสนาสถานได้ โทร 0 2865 3999วัดป่าดานวิเวก อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

วัดป่าดานวิเวก เป็นวัดที่สมถะ มีหลวงปู่ทุย (พระอาจารย์ปรีดา ฉันทกโร) เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าดานวิเวก หลวงปู่เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีข้อวัตรปฏิบัติงดงามท่านไม่ยอมใช้ไฟฟ้า ใช้เพียงเทียนเล่มเล็ก ๆ เป็นวัดที่สงบ สะอาด มาก ๆ คณะได้เข้าไปกราบหลวงปู่ที่ศาลารับแขก ก่อนเข้าไปต้องปิดโทรศัพท์เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด น้อมถวายปัจจัย โดยเขียนใบปราวณา ส่วนสิ่งของต่าง ๆ ไม่ได้นำมาประเคนท่านโดยตรงจะลงไว้ที่ห้องเก็บของของวัดวัดป่าภูสังโฆ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

โครงการอิ่มบุญเดินทางไปที่วัดป่าภูสังโฆ พระอาจารย์วันชัย วิจิตฺโต ท่านเป็นประธานสงฆ์ ท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ไปถึงวัดประมาณ ๑๑ โมงพระอาจารย์ท่านจะลงมารับแขกประมาณเที่ยงครึ่ง เลยไม่ได้รอกราบท่านเพราะยังต้องไปอีก ๑ วัด ถวายปัจจัย เทียนพรรษา และเครื่องใช้ต่าง ๆ จึงเดินทางต่อสำนักสงฆ์ภูน้อย บ้านดงบาก อ.โนนสังข์ จ.หนองบัวลำภู

โครงการอิ่มบุญฯ น้อมถวายเทียนและเครื่องใช้ อาหารแห้ง และปัจจัยแด่พระสงคราม อชิโต เป็นสำนักสงฆ์ที่ขาดแคลนจริง ๆ กำลังสร้างศาลาโดยชาวบ้านร่วมกันบริจาคไม้ พระท่านช่วยกันสร้างศาลาแต่ยังไม่มีปัจจัยมุงหลังคาวัดภูแตงแซง ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

วัดประดู่ธรรม ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

สำนักสงฆ์ดอนแสงธรรม ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

คุณเอกกับคุณรัตนา เป็นเจ้าทอดผ้าป่าสร้างห้องน้ำให้สำนักสงฆ์ดอนแสงธรรมของครูบาสุริยา ประธานสงฆ์ บริษัทแสงแห่งศรัทธาได้ฝากจตุปัจจัยและเทียนพรรษาไปถวาย ทั้ง 3 วัด
วัดภูแตงแซง ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
วัดประดู่ธรรม ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
สำนักสงฆ์ดอนแสงธรรม ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ดวัดป่าแสงทอง ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

ห้างแสงแห่งศรัทธามอบให้ครอบครัวคุณธนวัฒน์ ทรงศิริ ถวายเทียนพรรษา สังฆทาน อาหารแห้ง อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ แด่วัดป่าแสงทอง ในโครงการอิ่มบุญอิ่มศรัทธาเข้าพรรษามหามงคลร่วมกันโมทนาบุญกันค่ะ

วัดขาดแคลน

กรุงเทพมหานคร   กาญจนบุรี   กาฬสินธุ์   กำแพงเพชร   ขอนแก่น   จันทบุรี   ฉะเชิงเทรา   ชลบุรี   ชัยนาท   ชัยภูมิ   ชุมพร   เชียงราย   เชียงใหม่   ตรัง   ตราด   ตาก   นครนายก   นครปฐม   นครพนม   นครราชสีมา   นครศรีธรรมราช   นครสวรรค์   นนทบุรี   นราธิวาส   น่าน   บึงกาฬ   บุรีรัมย์   ปทุมธานี   ประจวบคีรีขันธ์   ปราจีนบุรี   ปัตตานี   พระนครศรีอยุธยา   พังงา   พัทลุง   พิจิตร   พิษณุโลก   เพชรบุรี   เพชรบูรณ์   แพร่   พะเยา   ภูเก็ต   มหาสารคาม   มุกดาหาร   แม่ฮ่องสอน   ยะลา   ยโสธร   ร้อยเอ็ด   ระนอง   ระยอง   ราชบุรี   ลพบุรี   ลำปาง   ลำพูน   เลย   ศรีสะเกษ   สกลนคร   สงขลา   สตูล   สมุทรปราการ   สมุทรสงคราม   สมุทรสาคร   สระแก้ว   สระบุรี   สิงห์บุรี   สุโขทัย   สุพรรณบุรี   สุราษฎร์ธานี   สุรินทร์   หนองคาย   หนองบัวลำภู   อ่างทอง   อุดรธานี   อุทัยธานี   อุตรดิตถ์   อุบลราชธานี   อำนาจเจริญติดต่อสอบถามข้อมูล

ID : sattha.line