พิธีสำคัญของชาวพุทธ
พิธีบรรพชาอุปสมบท


              ความหมายของคำว่า "บวช"

                คำ ว่า "บวช" นี้ เราเอามาใช้ในภาษาไทย มาจากคำว่า "ปะวะชะ" ในภาษาบาลี แปลว่า งดเว้น ผู้ที่เป็นนักบวชก็คือ ผู้งดเว้น งดเว้นเรื่องอะไร งดเว้นจากสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบของจิตใจ ผู้ที่เป็นนักบวชนี้เขาเรียกว่า ประพฤติพรหมจรรย์ อันหมายถึง ความบริสุทธิ์ของจิตใจ

โ ด ย : พระธรรมโกศาจารย์ ท่านเจ้าคุณหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ              ผู้ที่จะบวชเป็นพระได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑.เป็นสุภาพชนที่มีความประพฤติดีประพฤติชอบ ไม่มีความประพฤติเสียหาย เช่นติดสุราหรือยาเสพติดให้โทษเป็นต้น และไม่เป็นคนจรจัด
๒.มีความรู้อ่านและเขียนหนังสือไทยได้
๓.ไม่เป็นผู้มีทิฏฐิวิบัติ
๔.ไม่เป็นคนล้มละลาย หรือมีหนี้สินผูกพัน
๕.เป็นผู้ปราศจากบรรพชาโทษ และมีร่างกายสมบูรณ์ อาจบำเพ็ญสมณกิจได้ ไม่เป็นคนชราไร้ความสามารถหรือทุพพลภาพ หรือพิกลพิการ
๖.มีสมณบริขารครบถ้วนและถูกต้องตามพระวินัย
๗.เป็นผู้สามารถกล่าวคำขอบรรพชาอุปสมบทได้ด้วยตนเอง และถูกต้องไม่วิบัติ              ลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้จะบวช

๑.เป็นคนทำความผิด หลบหนีอาญาแผ่นดิน
๒.เป็นคนหลบหนีราชการ
๓.เป็นคนต้องหาในคดีอาญา
๔.เป็นคนเคยถูกตัดสินจำคุกฐานเป็นผู้ร้ายสำคัญ
๕.เป็นคนถูกห้ามอุปสมบทเด็ดขาดทางพระศาสนา
๖.เป็นคนมีโรคติดต่ออันน่ารังเกียจ เช่นวัณโรคในระยะอันตราย
๗.เป็นคนมีอวัยวะพิการจนไม่สามารถปฏิบัติกิจพระศาสนาได้

รายการสินค้า

เครื่องบวช

ไตรจีวร/สีทอง
......................................
ไตรจีวร/สีกรักดำ
......................................
ไตรจีวร/สีราชนิยม
......................................
ไตรจีวร/สีกรักกลาง
......................................
ไตรอาศัย/สีราชนิยม
......................................
ไตรอาศัย/สีแก่นบวร
......................................
ไตรอาศัย/สีกรักดำ
......................................
ผ้าเช็ดตัว
......................................

บาตรดำ

......................................

บาตรสแตนเลส

......................................

บาตรสแตนเลส

......................................

ตาลปัตร

......................................


ตาลปัตร

......................................

ย่ามพระ

......................................

สัปทน

......................................

ที่นอน

......................................


เสื่อ

......................................

มุ้ง

......................................

หมอน

......................................

หมอน

......................................


ผ้าแพรห่มนอน

......................................

ผ้าเช็ดตัว

......................................

ผ้าเช็ดตัว

......................................

ร่มพระ

......................................


ปิ่นโตเคลือบ

......................................

ปิ่นโตพลาสติก

......................................

ปิ่นโตสแตนเลส

......................................

รองเท้าพระหนังแท้

......................................


กาต้มน้ำ

......................................

กะโถน

......................................

กานวม - ถ้วยชา

......................................

จานข้าวช้อนส้อม

......................................


ชุดนาค + รัดประคด

......................................

เสื้อนาค

......................................

เทียนแพโบว์ทอง

......................................

พานต้นเทียน

......................................


ต้นเทียนโถข้าว

......................................

พานต้นเทียน

......................................

พานต้นเทียน

......................................

พานต้นเทียน

......................................


กรวยอุปัชฌาย์จีบหม้อ

......................................

ต้นเทียนโถข้าว

......................................

ต้นเทียนกระติกน้ำ

......................................

ต้นเทียนกระติกน้ำ

......................................


ต้นเทียนกระติกน้ำ

......................................

ต้นเทียนหม้อไฟ

......................................

กรวยอุปัชฌาย์

......................................

กรวยอุปัชฌาย์

......................................


กรวยอุปัชฌาย์กลีบผกา

......................................

กรวยอุปัชฌาย์

ดอกข่า ผ้าย้อม

......................................

กรวยอุปัชฌาย์

......................................

พานแว่นฟ้า

......................................


พานแว่นฟ้า

......................................

พานแว่นฟ้า

......................................

พานแว่นฟ้ามุก

......................................

ครอบไตร

......................................


ครอบไตรดอกลิลลี่

......................................

ครอบไตรดอกลิลลี่

......................................

ครอบไตรดอกลิลลี่

......................................

ครอบไตรดอกกุหลาบ

......................................


อาสนะผ้าหลุยส์

......................................

อาสนะผ้าหลุยส์

......................................

อาสนะผ้าหลุยส์

......................................

อาสนะผ้าหลุยส์

......................................


ชุดอาสนะผ้าหลุยส์
......................................
ชุดสะพานสร้างบุญ
......................................
ชุดสังฆทานบาตร
......................................
ชุดคูลเลอร์เบอร์ #32
......................................
ชุดประจำวันเกิด
......................................
ชุดหลอดไฟ
......................................
ชุดสังฆทานถัง
......................................
ชุดหม้อเบอร์ 50
......................................
ชุดกรรมฐานสร้างบุญ
......................................
ชุดพานโตกพลาสติก
......................................
ชุดถาดสแตนเลส #40
......................................
ชุดถาดพลาสติก
......................................


เหรียญโปรยทาน

......................................

ติดต่อศาสนพิธี โทร 0-2865-3999
ปรึกษาด้านศาสนพิธี
อำนวยบุญโดย ศรัทธาพิธี
ผู้เชี่ยวชาญบริการจัดงาน
ศาสนพิธีพุทธ และพิธีพราหมณ์

 

 

พิธีพุทธ พิธีพราหมณ์
รับจัดพิธีทำบุญทั่วไป
รับจัดพิธีทำบุญบ้าน
รับจัดพิธีทำบุญวันเกิด
รับจัดพิธีทำบุญบริษัท
รับจัดพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่
รับจัดพิธีทำบุญครบรอบวันเกิด
รับจัดพิธีบวชพระ
รับจัดพิธีทอดกฐิน
รับจัดพิธีทำบุญบังสุกุล
รับจัดพิธีทอดผ้าป่า
รับจัดพิธีฉลองอุโบสถ
รับจัดพิธีการบวงสรวง
รับจัดพิธีปิดทองประจำปี
รับจัดพิธียกช่อฟ้า
รับจัดพิธีพุทธาภิเษก
รับจัดพิธีวางศิลาฤกษ์
รับจัดพิธีเบิกพระเนตรพระ
รับจัดพิธีหล่อพระพุทธรูป
รับจัดพิธีฉลองพระเถรผู้ใหญ่
รับจัดพิธีฉลองสมณศักดิ์
รับจัดพิธีฉลองอุโบสถ
รับจัดพิธีโกนผมไฟ-จุก
รับจัดพิธีบายศรี
รับจัดพิธีบายศรี
รับจัดพิธีเทศน์มหาชาติ
เครื่องใช้ในงานวันพ่อ
เครื่องใช้ในงานวันแม่
รับจัดพิธีตั้งเสาเอก-โท
รับจัดพิธีลงเสาเข็ม กดเสาเข็มฤกษ์
รับจัดพิธีวางศิลาฤกษ์
รับจัดตั้งศาลพระพรหม
รับจัดตั้งศาลพระภูมิ
รับจัดศาลเจ้าที่ตายาย
รับจัดตั้งศาลพระพิฆเนศ
รับจัดตั้งศาลพระวิษณุกรรม
รับจัดตั้งศาลเทพทุกองค์
รับตัดพิธีพุทธาภิเษก – เทวดาภิเษก
รับจัดพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์
รับจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
รับจัดพิธีไหว้ครู ประจำปี
รับจัดพิธีบวงสรวงรุกขเทวดาตัดต้นไม้ กิ่งไม้
รับจัดพิธีบวงสรวงเปิดบริษัท สำนักงานใหม่
รับจัดพิธีบวงสรวงเปิดโรงงาน
รับจัดพิธีบวงสรวงพระพรหม ประจำปี
รับจัดพิธีบวงสรวงพระภูมิ ประจำปี
รับถอนศาลเก่าทุกศาล
รับจัดพิธีบวงสรวงยกครุฑ
รับเปลี่ยนศาล ย้ายศาล ซ่อมศาล
รับดูสถานที่ ออกแบบแท่นตั้งศาล
รับสืบชะตา บายศรีสู่ขวัญ
และงานพิธีบุญต่างๆ

 


บริการจัดตกแต่งสถานที่

บริการการแสดง

●  บริการเต็นท์
●  โต๊ะ เก้าอี้ คลุมผ้า
●  โพรเดียม
●  เวที แสงสี เสียง
●  พัดลมไอน้ำ แอร์เครื่องปรับอากาศ พัดลมธรรมดา
●  ชุดเครื่องเสียง ไมล์ ลำโพง
●  จัดตกแต่งสถานที่ งานดอกไม้
●  งานผูกผ้า จัดซุ้มต่างๆ

●  นางรำ ถวายองค์เทพ ถวายพร รำแก้บน
●  โขน
●  การต่อสู้ กระบี่ กระบอง มวยคาดเชือก
●  ลิเก
●  เชิดสิงโต
●  แตรวง
●  ปี่พาทย์

บริการอาหารจัดเลี้ยง

●  อาหารถวายพระสงฆ์ ชุดขันโตก
●  อาหารถวายพระพุทธ
●  อาหารถวาย ชุดปิ่นโต 5 ชั้น
●  อาหารบุฟเฟ่ต์ เริ่มต้นจำนวน 20 ท่านขึ้นไป
●  อาหารประเภท Cocktail เริ่มต้นจำนวน 50 ท่านขึ้นไป
●  อาหารประเภทโต๊ะจีน เริ่มต้นจำนวน 5 โต๊ะขึ้นไป

●  อาหารประเภท Coffee Break เริ่มต้นจำนวน 50 ท่านขึ้นไป
●  อาหารประเภทมังสวิรัติ เริ่มต้นจำนวน 20 ท่านขึ้นไป
●  เครื่องดื่มร้อน ชา กาแฟ โอวัลติน นมสด
●  เครื่องดื่มน้ำผลไม้ และสมุนไพร
●  เครื่องดื่มน้ำอัดลมผลงานที่ผ่านมา มากกว่า 1,000 บริษัทชั้นนำตัวอย่างผลงานของทางบริษัท

 

พิธีตั้งศาลพระพรหม งานแสดงพระบรมสารีริกธาตุ ช่อง3 พิธีตั้งเสาเอก-โท
พิธีบวงสรวงศาล บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด พิธี ถวายพระประธาน เสริมบุญบารมี งานมีเทศน์ มีทอล์ค ครั้งที่ 2
ทำบุญออฟฟิศ เหล่าดาราทำบุญ ที่ห้างสังฆภัณฑ์แสงแห่งศรัทธา พิธีบวงสรวงเปิดอาคารสำนักงานใหม่ของ บจก.ดับเบิ้ลเอพลัส อินเตอร์เนชั่นแนล
พิธีตั้งเสาเอก ส่วนขยายโรงงาน ของ หจก.สุทัศน์โปรเกรสสีพดาย พิธีตั้งศาลพระพิฆเณศวร์ เมืองทองธานี บวงสรวงประจำปี บจก.กันยงอิเลคทริก (มหาชน)
พิธีตั้งศาลพระพิฆเณศวร์ บ.พีแอนด์ดี รีไซเคิล จก. ตั้งศาลพระพิฆเณศวร์ ตลาดสดมหาชน ตั้งศาลพระพรหมโชว์รูมและศูนย์บริการ มิสซูบิชิ


              การเตรียมตัวก่อนบวช

              ผู้จะบวชเรียกว่า อุปสัมปทาเปกข์ หรือ นาค ซึ่งต้องท่องคำบาลีหรือที่เรียกกันว่าขานนาคให้คล่องเพื่อใช้ในพิธี โดยต้องฝึกซ้อมกับพระอาจารย์ให้คล่อง ก่อนทำพิธีบวชเพื่อจะได้ไม่เคอะเขิน

              นอก จากนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องคิด ต้องเตรียมตัว และทำเมื่อคิดจะบวช อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าจะต้องทำทั้งหมดเพราะว่าทั้งนี้ให้คำนึงถึงความเหมาะสม และกำลังทรัพย์ด้วย ขั้นตอนบางอย่างไม่จำเป็นต้องมีก็ได้้              เครื่องอัฏฐบริขารและเครื่องใช้อื่นๆ ที่ควรมีหรือจำเป็นต้องใช้ได้แก่

๑.ไตรครอง ได้แก่ สบง ๑ ประคตเอว ๑ อังสะ ๑ จีวร ๑ สังฆาฏิ ๑ ผ้ารัดอก ๑ ผ้ากราบ ๑
๒.บาตร แบบมีเชิงรองพร้อมด้วยฝา ถลกบาตร สายโยค ถุง ตะเคียว
๓.มีดโกน พร้อมทั้งหินลับมีดโกน
๔.เข็มเย็บผ้า พร้อมทั้งกล่องเข็มและด้าย
๕.เครื่องกรองน้ำ (ธมกรก)
๖.เสื่อ หมอน ผ้าห่ม มุ้ง
๗.จีวร สบง อังสะ ผ้าอาบ ๒ ผืน (อาศัย)
๘.ตาลปัตร ย่าม ผ้าเช็ดหน้า ร่ม รองเท้า
๙.โคมไฟฟ้า หรือตะเกียง ไฟฉาย นาฬิกาปลุก
๑๐.สำรับ ปิ่นโต คาว หวาน จานข้าว ช้อนส้อม ผ้าเช็ดมือ
๑๑.ที่ต้มน้ำ กาต้มน้ำ กาชงน้ำร้อน ถ้วยน้ำร้อน เหยือกน้ำและแก้วน้ำเย็น กระติกน้ำแข็ง กระติกน้ำร้อน
๑๒.กระโถนบ้วน กระโถนถ่าย
๑๓.ขันอาบน้ำ สบู่และกล่องสบู่ แปรงและยาสีฟัน ผ้าขนหนู กระดาษชำระ
๑๔.สันถัต (อาสนะ)
๑๕.หีบไม้หรือกระเป๋าหนังสำหรับเก็บไตรครอง

        ***ข้อ ที่ ๑-๕ เรียกว่าอัฏฐบริขารซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดเสียมิได้ มีความหมายว่า บริขาร ๘ แบ่งเป็นผ้า ๕ อย่างคือ สบง ๑ ประคตเอว ๑ จีวร ๑ สังฆาฏิ ๑ ผ้ากรองน้ำ ๑ และเหล็ก ๓ อย่างคือ บาตร ๑ มีดโกน ๑ เข็มเย็บผ้า ๑ นอกจากนั้นก็แล้วแต่ความจำเป็นในแต่ละแห่งและกำลังทรัพย์              ของที่ต้องเตรียมใช้ในพิธี

๑.ไตรแบ่ง ได้แก่ สบง ๑ ประคตเอว ๑ อังสะ ๑ จีวร ๑ ผ้ารัดอก ๑ ผ้ากราบ ๑
๒.จีวร สบง อังสะ (อาศัยหรือสำรอง) และผ้าอาบ ๒ ผืน
๓.ย่าม ผ้าเช็ดหน้า นาฬิกา
๔.บาตร แบบมีเชิงรองพร้อมด้วยฝา
๕.รองเท้า ร่ม
๖.ที่นอน เสื่อ หมอน ผ้าห่ม มุ้ง (อาจอาศัยของวัดก็ได้)
๗.จานข้าว ช้อนส้อม แก้วน้ำ ผ้าเช็ดมือ ปิ่นโต กระโถน
๘.ขันน้ำ สบู่ กล่องสบู่ แปรง ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว
๙.ธูป เทียน ดอกไม้ (ใช้สำหรับบูชาพระรัตนตรัย)
๑๐.ธูป เทียน ดอกไม้ *(อาจใช้แบบเทียนแพรที่มีกรวยดอกไม้ก็ได้ เอาไว้ถวายพระอุปัชฌาย์ผู้ให้บวช)

        *อาจจะเตรียมเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมสำหรับถวายพระอุปัชฌาย์ และพระในพิธีนั้นอีกรูปละหนึ่งชุดก็ได้ ขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์และศรัทธา              คำขอขมาบิดา มารดา และญาติผู้ใหญ่เพื่อลาบวช

              "กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ที่ข้าพเจ้าได้เคยประมาทล่วงเกินท่านต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี ทั้งตั้งใจก็ดี มิได้ตั้งใจก็ดี ขอให้ท่านจงอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้านับแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนตราบเท่านิพพานเทอญ"              การบวชนาคและแห่นาค

              "กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ที่ข้าพเจ้าได้เคยประมาทล่วงเกินท่านต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี ทั้งตั้งใจก็ดี มิได้ตั้งใจก็ดี ขอให้ท่านจงอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้านับแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนตราบเท่านิพพานเทอญ" 

 
ติดต่อสอบถามข้อมูล

ID : sattha.line